ติดตั้ง Cpanel บน CentOS8
1 min read

ติดตั้ง Cpanel บน CentOS8

1) แก้ไขชื่อ host ของเครื่อง โดยใช้ command

hostnamectl set-hostname hostname.domain-name

Example
hostnamectl set-hostname cpanle.cpanelhosting.com

2) Install Cpanel

ให้ copy command ด้านล่างนี้ได้เลย แนะนำให้รัน โดยใช้ screen รันเนื่องจากใช้เวลาติดตั้งนาน

cd /home && curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest && sh latest

3) เข้าหน้าเว็บโดย

หน้า management

http://hostname.domain-name:2087

user: root

pass: password root

หน้าของ user เว็บ ต้องสร้าง user ก่อน

http://hostname.domain-name/cpanel    or   http://hostname.domain-name:2083